Revision and Discussion on Internet Awareness

9 Jun 2019 | Aktiviti Terkini

Pada 8 Jun 2019, Pusat Internet telah mengadakan sesi Revision dan Discussion bersama para pelajar tentang Penggunaan Internet dengan selamat dan bijak. Perbincangan diadakan secara berkumpulan di mana peserta dapat berkongsi pendapat serta pengalaman beliau mengenai penggunaan Internet.

Peserta turut menggunakan bahan ilmiah seperti Buku Teks dan Majalah untuk dikaitkan dengan topik perbincangan ini. Sebelum itu , peserta melakukan ulangkaji pelajaran bagi subjek yang dipelajari di sekolah.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali